Format zdjęcia

Optymalny rozmiar zdjęcia na zdjęcie profilowe wynosi:
Optymalny rozmiar zdjęcia na logo firmy wynosi:

Dostępne rozszerzenia zdjęć które zostają przesłane na serwer to: JPG, PNG.
Inne rozszerzenia zostaja zablokowane i nie zostaną przepuszczone !

Maksymalny rozmiar zdjęcia wysyłanego na serwer wynosi 10 MB